Alumni vijeće

 1. Ante Barišić, dr. med.

  Alumni predsjednik

 2. doc. dr. sc. Antonio Sesar, dr. med.

  Zamjenik alumni predsjednika

Dopredsjednici

 1. Držislav Brčić,mag. oec.

 2. doc. dr. sc. Zrinko Čustonja

 3. Mislav Herman,dr. med.

 4. Mario Musa, MBA

 5. dr. sc. Marina Perić Kaselj, MBA

Članovi

 1. Petar Banić, dipl. iur.

 2. Ante Anić, dipl. oec.

 3. Dubravko Barbarić, dipl. nov.

 4. dr. sc. Vjekoslav Bratić

 5. Damir Bekavac, dipl. ing.

 6. Miljenko Ćurić, mag. comm.

 7. mr. sc. Hrvoje Čuvalo, dipl. oec.

 8. Adrian Beljo, mag. philol. angl.

 9. Jelena Folnović, dipl. iur.

 10. Krunoslav Gašparić, dipl. oec.

 11. Gordan Hanžek, mag. ing.

 12. Davorka Herman Mahečić, dr. med.

 13. Mate Ćurić, mag. oec.

 14. Mario Kapulica, struč. spec. rel. publ.

 15. Krunoslav Katičić, dipl. iur.

 16. Dragan Jelić, dipl. ing., univ. spec. oec.

 17. Andro Krstulović Opara, prof.

 18. Ante Karanušić, prof. cin.

 19. dr. sc. Ivan Krakan

 20. Trpimir Majcan, prof.

 21. Marin Neveščanin,dipl.

 22. Anita Pocrnić Radošević, dipl. oec.

 23. Tomislav Pokaz, dipl. ing.

 24. dr. sc. Mario Panjičko, dipl. ing.

 25. Robert Pavičić, dipl. ing.

 26. Luka Roić, dipl. ing.

 27. prof. dr. sc. Mario Starešinić, dr. med.

 28. Ernest Petry, mag. iur.

 29. Ivan Vidiš, mag. polit.

 30. Franjo Skoko, dipl. iur.

 31. Petar Škorić, mag. nov.

 32. Mislava Tolj, dipl. iur.

 33. Davor Tomić, dipl. oec.

 34. Sofia van der Vegt, M.E.S.

 35. Milan Vranković, dipl. ing.