Akademsko vijeće

 1. Ante Barišić, dr. med.

  Predsjednik Alumni zajednice

 2. Držislav Brčić, mag. oec.

  Zamjenik predsjednika Alumni zajednice

 3. doc. dr. sc. Zrinko Čustonja

  Tajnik

Dopredsjednici

 1. prof. dr. sc. Mislav Grgić

 2. Mislav Herman, dr. med.

 3. dr. sc. Vlatka Ružić

 4. Davor Tomić, dipl. oec.

Članovi

 1. Petar Banić, dipl. iur.

 2. doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

 3. Petar Bezjak, dipl. oec.

 4. mr. sc. Hrvojka Božić

 5. dr. sc. Tomislav Car

 6. Miljenko Ćurić, mag. comm.

 7. mr. sc. Hrvoje Čuvalo, dipl. oec.

 8. doc. dr. sc. Davor Filipović

 9. Jelena Folnović, dipl. iur.

 10. Krunoslav Gašparić, dipl. oec.

 11. Gordan Hanžek, mag. ing.

 12. Davorka Herman Mahečić, dr. med.

 13. Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

 14. Mario Kapulica, struč. spec. rel. publ.

 15. Krunoslav Katičić, dipl. iur.

 16. Suzana Kolesar, dipl. iur.

 17. Andro Krstulović Opara, prof.

 18. Nikica Kršinić, dipl. ing. građ.

 19. dr. sc. Ana Malnar

 20. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić

 21. mr. sc. Zdeslav Milas

 22. izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin

 23. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

 24. Mario Musa, MBA

 25. dr. sc. Mario Panjičko, dipl. ing.

 26. Robert Pavičić, dipl. ing.

 27. dr. sc. Marina Perić Kaselj

 28. doc. dr. sc. Marko Periša

 29. Ernest Petry, mag. iur.

 30. doc. dr. sc. Antonio Sesar, dr. med.

 31. Franjo Skoko, dipl. iur.

 32. Ljiljana Šegović Pivac, dipl. oec.

 33. dr. sc. Nedjeljko Špilek

 34. prof. dr. sc. Zoran Tomić

 35. Sofia van der Vegt, M.E.S.