Akademsko vijeće

 1. Ante Barišić, dr. med.

  Predsjednik Alumni zajednice

 2. Držislav Brčić, mag. oec.

  Zamjenik predsjednika Alumni zajednice

 3. doc. dr. sc. Zrinko Čustonja

  Tajnik

Dopredsjednici

 1. prof. dr. sc. Mislav Grgić

 2. Mislav Herman, dr. med.

 3. dr. sc. Vlatka Ružić

 4. Davor Tomić, dipl. oec.

Članovi

 1. Petar Banić, dipl. iur.

 2. doc. dr. sc. Marijo Bekić, dr. med.

 3. Petar Bezjak, dipl. oec.

 4. mr. sc. Hrvojka Božić

 5. dr. sc. Tomislav Car

 6. Miljenko Ćurić, mag. comm.

 7. mr. sc. Hrvoje Čuvalo, dipl. oec.

 8. doc. dr. sc. Davor Filipović

 9. Jelena Folnović, dipl. iur.

 10. Krunoslav Gašparić, dipl. oec.

 11. Gordan Hanžek, mag. ing.

 12. Davorka Herman Mahečić, dr. med.

 13. Tomislavka Ivanda, mag. nov. et rel. publ.

 14. Mario Kapulica, struč. spec. rel. publ.

 15. Krunoslav Katičić, dipl. iur.

 16. Suzana Kolesar, dipl. iur.

 17. Andro Krstulović Opara, prof.

 18. dr. sc. Ana Malnar

 19. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić

 20. mr. sc. Zdeslav Milas

 21. izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin

 22. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić

 23. Mario Musa, MBA

 24. dr. sc. Mario Panjičko, dipl. ing.

 25. Robert Pavičić, dipl. ing.

 26. dr. sc. Marina Perić Kaselj

 27. doc. dr. sc. Marko Periša

 28. Ernest Petry, mag. iur.

 29. doc. dr. sc. Antonio Sesar, dr. med.

 30. Franjo Skoko, dipl. iur.

 31. Ljiljana Šegović Pivac, dipl. oec.

 32. dr. sc. Nedjeljko Špilek

 33. prof. dr. sc. Zoran Tomić

 34. Sofia van der Vegt, M.E.S.